خدمات کولر

سرویس کولر اشرفی اصفهانی

نصب , تعمیر و سرویس کولر اشرفی اصفهانی 09122437371 شبانه روزی سرویس کولر آبی تعمیر کولر آبی تعمیر و سرویس کولر گازی عیب یابی و رفع عیب کولر گازی شارژ گاز اسپلیت و وکیوم کابل کشی , لوله کشی و جابجایی کولر گازی اسپلیت تعویض موتور کولر , پمپ کولرابی, شناور , برزنت , تسمه ,یاتاقان , پوشال و قطعات کولر آبی [caption id="attachment_1618" align="aligncenter" width="391"]تعمیر و سرویس کولر اشرفی اصفهانی سرویس کولر اشرفی اصفهانی[/caption]

سرویس کولر صادقیه

نصب , راه اندازی و سرویس کولر صادقیه 09122437371-22533080 کولر آبی و کولر گازی اسپلیت تعمیرات , راه اندازی و سرویس کولر آبی تعمیر  و سرویس کولر گازی عیب یابی و رفع عیب اسپلیت شارژ گاز و وکیوم اسپلیت تعویض موتور کولر , پمپ , پوشال , شفت , یاتاقان ,شناور , برزنت و دیگر لوازم کولر آبی [caption id="attachment_1613" align="aligncenter" width="284"]سرویس کولر صادقیه آریاشهر سرویس کولر صادقیه[/caption]

سرویس کولر بلوار فردوس

نصب , راه اندازی و سرویس کولر بلوار فردوس 09122437371 کولر آبی و گازی اسپلیت سرویس کولر آبی , تعمیر کولر آبی سرویس و تعمیرات کولر گازی اسپلیت عیب یابی و رفع عیب کولر کابل کشی و لوله کشی کولر تعویض موتور , پمپ , دینام , پوشال , برزنت , شناور و کلیه قطعات کولر آبی [caption id="attachment_1609" align="aligncenter" width="279"]تعمیر سرویس کولر بلوار فردوس سرویس کولر بلوار فردوس[/caption]

سرویس کولر شهرزیبا

نصب , تعمیر و سرویس کولر شهرزیبا 09122437371-22533080  کولر آبی و گازی نصب , راه اندازی و سرویس کولر آبی و کولر گازی اسپلیت تعمیر و سرویس کولر ابی لوله کشی اسپلیت , درین و کابل کشی کولر گازی [caption id="attachment_1605" align="aligncenter" width="289"]تعمیر سرویس کولر شهرزیبا سرویس کولر شهرزیبا[/caption] عیب یابی و رفع عیب کولر گازی تعویض قطعات کولر ابی , موتور کولر , پمپ کولر , کلید و برق کولر, برزنت , کفی, پوشال و کلیه خدمات لوله کشی و تاسیساتی در شهر زیبا  

سرویس کولر شهران

نصب , راه اندازی , تعمیرات و سرویس کولر شهران 09122437371 کولر آبی و گازی سرویس کولر آبی , تعمیر کولر آبی سرویس کولر گازی اسپلیت , تعمیر کولرگازی عیب یابی و رفع عیب اسپلیت شارژ گاز , لوله کشی و وکیوم اسپلیت نصب و جابجایی کولر گازی و کولر آبی تعویض موتور , پمپ , پوشال , برزنت , شناور , کفی و سایر لوازم کولر آبی و کلیه خدمات لوله کشی و تاسیساتی شهران  [caption id="attachment_1602" align="aligncenter" width="353"]تعمیر و سرویس کولر شهران سرویس کولر شهران[/caption]

سرویس کولر جنت آباد

نصب , راه اندازی و سرویس کولر جنت آباد 09122437371 - 22533080 کولر آبی و گازی اسپلیت سرویس کولر آبی , سرویس کولر گازی تعمیر کولر آبی , تعمیر کولر گازی                          شارژ گاز کولر گازی اسپلیت عیب یابی و رفع عیب اسپلیت تعمیرات پنل داخلی و کمپرسور خارجی کولر گازی نصب و تعویض قطعات کولر آبی و سلولزی , موتور کولر , پمپ , برزنت , پوشال , یاتاقان,شناور دیگرلوازم کولر لوله کشی, وکیوم و درین کولرگازی کابل کشی برق کولر اسپلیت و کولر آبی [caption id="attachment_1599" align="aligncenter" width="381"]تعمیر سرویس کولر جنت آباد سرویس کولر جنت آباد[/caption]

سرویس کولر پونک

نصب , راه اندازی و سرویس کولر پونک 09122437371 - 22533080 شبانه روزی سرویس کولر آبی , تعمیر کولر آبی عیب یابی و رفع عیب کولر گازی اسپلیت شارژ گاز و سرویس کولرگازی تعویض موتور آبی , پمپ کولر , برزنت , پوشال , شناور , کفی , تسمه,یاتاقان و سایر لوازم کولرابی و کلیه خدمات لوله کشی و تاسیساتی در پونک [caption id="attachment_1595" align="aligncenter" width="339"]تعمیر و سرویس کولر پونک سرویس کولر پونک[/caption]

سرویس کولر سعادت آباد

نصب , تعمیرات و سرویس کولر سعادت آباد 09122437371 -22533080 کولر آبی و کولر گازی راه اندازی و سرویس کولر آبی عیب یابی و تعمیر کولر گازی اسپلیت سرویس و شارژ کولر گازی اسپلیت کابل کشی و لوله کشی کولر گازی تعویض موتور کولر ابی, پمپ کولر , پوشال , برزنت , شناور و سایر قطعات کولرابی و کلیه خدمات لوله کشی و تاسیساتی در محدوده سعادت آباد و اطراف [caption id="attachment_1589" align="aligncenter" width="374"]تعمیر سرویس کولر سعادت آباد سرویس کولر سعادت آباد[/caption]

سرویس کولر شهرک غرب

نصب , تعمیر و سرویس کولر شهرک غرب 09122437371-22533080 کولر آبی و گازی اسپلیت راه اندازی و سرویس کولر آبی راه اندازی و سرویس کولر گازی عیب یابی و رفع عیب اسپلیت شارژ گاز و وکیوم اسپلیت تعویض موتور کولر , پمپ , پوشال , شفت , یاتاقان ,شناور , برزنت و دیگر لوازم کولر آبی و کلیه خدمات لوله کشی و تاسیسات ساختمان [caption id="attachment_1585" align="aligncenter" width="361"]تعمیر سرویس کولر شهرک غرب سرویس کولر شهرک غرب[/caption]

سرویس کولر مرزداران

نصب , راه اندازی و سرویس کولر مرزداران 09122437371  شبانه روزی سرویس و راه اندازی کولر آبی تعمیر کولر آبی عیب یابی و تعمیر کولر گازی کابل کشی و سیم کشی کولر آبی و گازی تعویض موتور کولر آبی , پمپ , پوشال , تسمه , شناور , برزنت , کفی و لوله کشی کولرابی کلیه خدمات تاسیساتی , لوله کشی و شیرالات  [caption id="attachment_1581" align="aligncenter" width="356"]تعمیر سرویس کولر مرزداران سرویس کولر مرزداران[/caption]