داستان لوله بازکنی Tag

روز اول لوله کشی روز اول لوله کشی مانند روز اول هرکاری مانند روز اول مدرسه یا بسیار مهم است و البته همواره با استرس و ترس از ورود به یک دنیای همراه میباشد. یک لوله کش به طور سنتی معمولا پیش یک یا چند استاد کار...