تعرفه نصب شیرالات ساختمانی Tag

نصب شیرالات ساختمانی لوله کشی و نصب شیرالات ساختمانی شیرالات ساختمانی از لحاظ کارایی به دو نوع شیرالات بهداشتی و شیرالات مدار لوله کشی و تاسیسات ساختمان تقسیم بندی میشوند. شیرهای بهداشتی در واقع شیرهای مخلوطی هستند که که برای استفاده از آب لوله کشی سرد و گرم مصرفی در...