تاسیساتی مجیدیه Tag

لوله کشی و لوله بازکنی مجیدیه خدمات تاسیسات لوله کشی و لوله بازکنی مجیدیه شمالی و جنوبی شبانه روزی تلفن :  22280940 – 22897832 –22533080-  09105231040 – 09128650695 بازکردن انسداد و گرفتگیهای چاه و توالت ایرنی و سرویس فرنگی ,  حمام , آشپزخانه  , کفخواب ناودانی پشت بام پارکینگ...