آچار شلاقی Tag

ابزار لوله کشی آشنایی با انواع ابزار لوله کشی و تاسیسات ساختمان لوله کشی یکی از فنون تاسیساتی محسوب میشود و ابزار لوله کشی با توجه به تغییراتی که هر ساله شاهد تحولاتی در اجرا و تعمیرات داریم , تغییر میکند . اما یک سری از ابزارالات...