آبیاری قطره ای ابتکاری Tag

لوله کشی قطره ای امروزه به دلیل افزایش جمعیت و سطح زیرکشت و کمبود آب شیرین ,  لوله کشی قطره ای یکی از روشهایی است که جهت جبران کمبود و افزایش سطح زیرکشت بسیار متداول و رایج شده است . جدا از استفاده لوله کشی قطره...