خاطرات یک لوله کش

شغل لوله کشی , درآمد و ویژگی های کار تاسیسات

شغل لوله کشی آشنایی با شغل لوله کشی و تاسیسات ساختمان شغل لوله کشی و تاسیسات به عنوان یک حرفه و مهارت فنی از گذشته تا کنون دستخوش تغییرات زیادی بوده و مانند مشاغل دیگر دارای ویژگیهای مثبت و نقاط ضعف میباشد . بالاترین رتبه در این زمینه شغل مهندسی تاسیسات...

مطالعه بیشتر...