خاطرات یک لوله کش

شغل لوله کشی آشنایی با شغل لوله کشی و تاسیسات ساختمان شغل لوله کشی و تاسیسات به عنوان یک حرفه و مهارت فنی از گذشته تا کنون دستخوش تغییرات زیادی بوده و مانند مشاغل دیگر دارای ویژگیهای مثبت و نقاط ضعف میباشد . بالاترین رتبه در این...

روز اول لوله کشی روز اول لوله کشی مانند روز اول هرکاری مانند روز اول مدرسه یا بسیار مهم است و البته همواره با استرس و ترس از ورود به یک دنیای همراه میباشد. یک لوله کش به طور سنتی معمولا پیش یک یا چند استاد کار...